۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

انتخاب واحد پیام نور بدون محدودیت و سقف


به گزارش پایگاه اینترنتی اخبار پیام نور، دانشگاه پیام نور تصمیم گرفت از این پس برای انتخاب واحد قانون قبلی خود، مبنی بر محدودیت انتخاب واحد با معدل ترمی تا نمره 12 تا سقف 12 واحد، بین معدل ترمی 12 تا 17 تا سقف 20 واحد و بالای معدل ترمی نمره 17 بیشنه واحد مجاز به انتخاب 24 واحد خود را کنار گذاشت. زین پس بنا به گفته رییس دانشگاه پیام نور رئیس دانشگاه پیام نور از راهکارهای دانشگاه برای کوتاه کردن زمان تحصیل در دانشگاه اشاره کرد و گفت: محدودیت برای گرفتن واحد در ترمهای تحصیلی برداشته شده و دانشجویان می توانند مانند دانشجویان سایر دانشگاهها انتخاب واحد کنند. دلیلش را آقای حسینی گفتند که چون دانشجویان قدیمی پیام نور از کارمندان و شاغلان بودند دوره پیام نور نیز طولانی می شد اما چون دیگر بیشتر دانشجویان پیام نور جوان هستند ما نیز موظفیم که تسهیلاتی همسان دیگر دانشگاه ها قایل شویم. پس دوره پیام نور از پس کوتاهتر می شود. البته از زمان اجرای این طرح خبری نیست.

تفسیر: اینکه دانشگاه پیام نور دوست دارد دوره های تحصیل را کوتاه تر کند و مثلا مقطع کارشناسی را 4.5 سال برساند خبر از منسجم شدن بیش از پیش دانشگاه پیام نور و توجه مسئولان این دانشگاه بزرگ را می رساند. با این کار و کارهایی از این دست قبیل گونه که باعث شوق و امید بیشتر دانشجویان به اینکه بتواند همانند دیگر دانشجویان کشور،برای نمونه دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی بتواند فارغ تحصیل شود و از این نگاه بتوانند توان رقابتی با آنها داشته باشند. به امید اینکه مشکلات دانشگاه پیام نور بیشتر حل شود... . با این حال دلیل طولانی شدن تحصیل در پیام نور فرا تر از اینها می باشد.